Ny ordförande i Rädda Barnen

Mikaela tänder blåslampan

Mikaela Hurme valdes i tisdags (18/2) till ny ordförande i Rädda Barnens lokalförening Södertälje-Nykvarn. För de flesta av oss är hon mest känd för sitt engagemang i STA, Södertälje teateramatörer, där hon som dramapedagog har entusiasmerat massor av barn och ungdomar att våga stå på scen.

Hallå, Mikaela Hurme, grattis till utnämningen!

– Tack, det här ska bli roligt.

Vad har Rädda Barnen för uppgift här i kommunen?

– Väldigt många. Övergripande kan man säga att vi ska verka för att förbättra livsvillkoren för barn och ungdomar i Södertälje och Nykvarn. Jag tänker inte åka upp till Sundbyberg stup i kvarten och RB:s huvudkontor för att sitta på en massa möten. Nej här ska vi jobba lokalt. Vi ska till exempel verka för en lokal barnombudsman, det finns en sådan i några kommuner i landet, men ännu inte hos oss. En sådan skulle kunna lyda direkt under kommunstyrelsen.

Var det allt?

– Ånej, vi ska framför allt skapa opinion så att frågor kring barn och ungdomar tas på allvar.

Sker inte det idag då?

– Absolut inte i den utsträckning som vi är kapabla till. Vi vill att alla politiker och tjänstemän i kommunen och alla andra som arbetar med barn ska få utbildning om barnkonventionen. Och vi ska fortsätta med vår lägerverksamhet som vi gör i samarbete med Svenska kyrkan och Lions, där även barn som omfattas av barnfattigdomen har möjlighet att delta. Även de ska kunna komma tillbaks efter lovet och berätta vad de har gjort.

Ska du orka med allt det här?

– Haha, inte jag ensam, inte heller enbart vi i styrelsen, som förresten är väldigt stark och erfaren. Nej, vi ska akta oss noga för att bli en liten aktiv grupp utan försöka engagera så många som möjligt av föreningens medlemmar. Vi har idag exakt 440 betalande medlemmar, några av dem har säkert en eller ett par timmar över någon gång.

Du nämner ingenting om barns tillgång till kulturlivet?

–Jomen, det kravet är ju så självklart. I barnkonventionen, artikel 31, står att alla barn har rätt till meningsfull fritid och att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Vi behöver se till att alla barn i våra kommuner har lika möjligheter att ta del av det som bjuds.

Alla föräldrar har till exempel inte råd att ha sina barn på kulturskolan, är det något ni tänker agera för?

– Rädda Barnen jobbar inte på det sätter med specifika frågor. Men helt klart kommer vi att skapa opinion för att tillståndet ska uppmärksammas och att fler ser vikten av att alla får samma möjligheter. Vi ska också titta på hur det ser det ut med demokratin ur ett barn- och ungdomsperspektiv? Har alla möjlighet att göra sin röst hörd, i elevråd till exempel?

Du är van att arbeta med barn, eller hur?

– Jag, jag är dramapedagog i botten och har varit engagerad i STA i en herrans massa år. Till vardags arbetar jag inom förskolan, låt vara som administrativ chef. Men alla år med barn har fått mig att förstå att alla barn och ungdomar är unika, de har unika behov, unika kunskaper och unika förutsättningar. De som inte själva kan göra sin röst hörd, de måste få vår hjälp.

– Det är precis som på teatern, att låta varje barn få möjlighet till bekräftelse, det är vårt mål.

Att jobba med ett dramapass eller med barnkonventionen är inte så olika som det kan se ut.

Det låter som om ni tänker bli en sorts blåslampa?

– Korrekt. Vi kommer att synas och märkas. Södertälje ska helt enkelt bli lite bättre som barn- och ungdomsstad.

Lycka till!

– Tack för det… är du medlem för resten!?

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar