DEBATT: Säg nej till höghushybrisen

Här är en vy från vad någon skämtsamt har kallat ”la rive droite de Södertälje” (i analogi med Seines stränder i Paris) det vill säga Södertälje kanal med fin utsikt över vänstra stranden med det så kallade Sorbonhuset och Wendela Hebbes hus i vänstra delen av bilden och i bakgrunden varuhuset Kringlan vid Storgatan.

Lite till höger om mitten ser vi Orionkullen med den gamla flickskolan som en gång var militärsjukhus. Det är stans enda bevarade stenhus från 1700-talet.

Denna fina vy vill nu höghusivrarna förstöra genom att bygga ett 16-våningshus som skymmer utsikten över Orionkullen med de vackra gamla kulturbyggnaderna och gör Hebbevillan, även det ett gammalt fint kulturhus, till en liten grindstuga.

Det är inte bara i Stockholm som förtätningsfantasterna härjar med sina storvulna planer. Så är det också här i Södertälje:

Det förefaller uppenbart att man inte lyssnat på stadsantikvarien Emma Tibblin, som i ett yttrande skriver att såväl Orionkullen som kanalen tillhör stadskärnans identitet och egenart. En höghusbebyggelse på båda sidor om kullen med sin 1700-talsbyggnad riskerar att göra såväl kullen som kanalen till en baksida, menar hon.

Härtill kan tilläggas att Hebbevillan med sin restaurang, trädgård och sommarteater kommer helt i skymundan.

Låt oss hämta inspiration från den spännande amerikanskan Jane Jacobs, en av världens mest kända stadsteoretiker. Hon ägnade ett helt liv – hon var nästan 90 när hon dog 1993 – åt staden. Hennes mest kända verk ”The Death and Life of Great American Cities” (på svenska ”Den amerikanska storstadens liv och förfall”) är en ofta citerad klassiker.

En av hennes tankar är att medborgarna måste ställa sig i vägen för planerarna, som ofta för lätt faller för nya trender. Beslutsfattarna har enligt henne i många fall ”förlorat förmågan att förstå, hantera och värdera en oändlig mängd vitala, unika, intrikata och sammanflätade detaljer”. Det som politiker och planerare behöver veta kan de bara lära sig av platsens egna invånare, eftersom ingen annan känner den tillräckligt väl.

I samma anda skriver kulturhistorikern Mats Wickman i en debatt artikel (Svenska Dagbladet, 16 januari): ”Det är lätt att glömma – men egentligen ska politikerna representera oss medborgare. I stället lierar de sig med storkapitalet på ett sätt som ofta ter sig befängt.”

Det vi, två av ”platsens egna invånare” vill be beslutsfattarna begrunda är bland annat detta: Den nuvarande parkeringsplatsen skulle kunna göras om till parkyta och bli en vacker entré in till centrum. Till glädje inte minst för de kommersiella intressena. Slussområdet och Östersjön börjar till vänster i bilden. Från höger kommer tusentals sommarbåtar och lägger till vid bryggorna i avvaktan på slussning. Det är bara 100 meter till centrum. Här finns förutsättningar att utveckla området med varsamhet. I dag finns där inte ens en anslagstavla som berättar om staden.

Men nu är det tydligen höghus som gäller – ett svenskt syndrom, tycks det, för i bland annat Helsingfors och Köpenhamn har man till skillnad från i Stockholm beslutat behålla femvåningsskalan i innerstaden. Måste vi i Södertälje verkligen kopiera den hybris som utstrålas från Stockholms alltmer ifrågasatta kommunpolitiker och stadsplanerare?

Ami Lönnroth
Per Eric Mattsson
medborgare i Södertälje


Ami Lönnroth, bördig från Göteborg,  är journalist och författare och sedan 1992 bosatt i Södertälje.  I Södertälje har Ami främst varit verksam som styrelseledamot och ideellt arbetande i föreningen Wendelas Vänner som driver kulturhuset som allmänt kallas Hebbevillan men heter Wendela Hebbes Hus.

Per Eric Mattsson, bördig från Hallands inland,  är ordförande i Wendelas Vänner och sedan 1993 gift med Ami Lönnroth. I Södertälje har han bott sedan början på 1960-talet.  Han är ansvarig utgivare för och tidigare redaktör för kulturtidskriften WendelAvisan som samtidigt är medlemstidning för Wendelas Vänner. Tillsammans med Ami Lönnroth har han skrivit biografin  ”Tidningskungen Lars Johan Hierta – den förste moderne svensken” (1996)  samt ”Anders Lindeberg – mannen som höll på att mista huvudet för sin kärlek till teatern”(2011) .

2 Kommentarer till “DEBATT: Säg nej till höghushybrisen”

 1. Birger Svanteson skriver:

  Instämmer till 100 %. Det kan inte vara politikernas avsikt att de ska lyssna på storkapitalet framför medborgarna. Någon däremot?
  Birger Svanteson

  • Peter Sirkén skriver:

   Hej Birger,
   Är det så att kommunen ensidigt går storkapitalets intressen tillmötes i högre grad än nödvändigt? I så fall är det allvarligt och måste upp i ljuset.

   Har inte kapitalet genom tidernas förlopp alltid varit inblandat för att bygga staden? Jag är inte fackkunning på området och det vore intressant att få veta mer om hur finansiering gick till ”förr i världen” när det småskaliga Södertälje växte fram. Kopplat då förstås till den tidsanda och den kontext som rådde då.

   Hälsningar,
   Peter