Södertälje satsar på teater

En länsteater i Södertälje. Den första i så fall som har inrättats i Sverige på över fyrtio år. Just nu ser en sådan ut att kunna bli verklighet.

– Det finns ingen som helst tanke på att ersätta teatergruppen Oktober med någon annan ensemble, tvärtom, betonar kulturchef Staffan Jonsson. Det är just Oktober som ska utgöra den nya länsteatern, är det tänkt. Med fortsatt Castor som hemmascen men med ett större uppdrag än idag.

– De skulle få möjlighet att bredda sig och utöka både sin ensemble och sitt utbud och samtidigt utveckla det som de är så bra på, att verka för språkutveckling och integration. De skulle få möjlighet att vara mer ute i länet än vad de mäktar med idag. Till detta behövs mer resurser och där hoppas vi på större tilldelning från de finansiärer som Oktober redan har, förutom kommunen, nämligen Kulturrådet och Landstinget. Totalt i storleksordningen tre gånger så mycket som idag. Fler skulle kunna anställas vid teatern och det känns ju riktigt roligt att kunna sätta fler arbetstillfällen i utsikt.

– För att en sådan förvandling till länsteater ska bli möjlig tror vi att Oktober måste få en ny organisationsform, och ny styrelse med fler representanter för kultur- och teaterliv, rekryterad utifrån kompetensen på de här områdena.

Mer om hur detta skulle kunna te sig vill inte Staffan Jonsson säga.

– De här frågorna ska nu förhandlas med alla inblandade parter. Utredaren Per Lysander, som var klar med sin utredning sista mars, (välkänd teaterman, red anm) har kommit fram till just de här tankarna som jag har skissat.

Länsteatern, om det nu blir en sådan, är tänkt att finnas på plats i början av 2015.

– Nu återstår att ansöka om medel från kulturråd och landsting, säger Staffan Jonsson.

Och kommunen då? Blir det mer pengar härifrån till en länsteater?

– Det vet man förstås aldrig, det där med pengar är alltid svårt. Men jag kan säga så här: Jag har haft en dragning för Elof Hansjons (kommunalråd, S) och Anna Bohman (ordförande i kultur- och fritidsnämnden, S) och jag har gott hopp.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar