Vi behöver skrivrum för vi är skrivnödiga

Musnaglar 2

Ett eget rum, skrev Virginia Woolf om – ett eget rum för att skriva. Precis det önskar vi oss, vi skrivande Södertäljebor.  Inte var sitt, utan ett  och samma för att skriva  noveller, dikter, manus… Är det självklart med läsesalar, så varför inte skrivrum?

Nu är skrivrum ingenting jag hittar på. Jag vet att det finns. Både privat och kommunalt. Senast för några veckor sedan hörde jag att Medborgarplatsens bibliotek i Stockholm – som förresten har bytt namn till Tranströmerbiblioteket – har skrivrum vissa tider i veckan.
Det är inget märkvärdigt eller krävande arrangemang det handlar om, ingen skrivarkurs eller ens skrivargrupp, för tanken är inte att vi ska sitta och diskutera texter. Nej, bara sitta och skriva i den tysta gemenskapen av att ha samma intresse. Precis som  bibliotekens läsesalar ger studiero och koncentraion, ångar skrivrummen av  kreativitet och inspiration.
Mången har nog som jag gått skrivarkurser eller köpt kom-igång-och-skriv-böcker utan att sedan lyckas göra rum i sin tid för att skriva.
Var? Tja, det spelar inte så stor roll, men det bör vara nära allmänna kommunikationer. Fast förresten, biblioteket ligger ju närmast till, både i tanken och i själva Södertälje.
Frågan är bara om det finns någon plats i detta vårt så välbesökta men lokalbantade bibliotek.
Kanske vi kunde få låna Berättarministeriets lokal. Det är ju faktiskt ett skrivrum. Barn och ungdomar skriver där. Då kunde väl vi vuxna skribenter få låna rum där några timmar en kväll, lördag eller söndag
Snälla Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, Dilsa Demirbag-Sten, chef för Berättarministeriet, Catharina Fogelström, bibliotekschef… Vi kaaan väl få..?
Text: Margareta Lithén
Foto: Göran G. Johansson

Fotograf och grafisk formgivare i sitt företag TelgeFoto. Arbetat med visuell kommunikation sedan 1982; allt från tidningsreportage, teateraffischer, layout av serbiska kulturtidskrifter och kommunal information, till bröllopsbilder och bebisar på fårfällar. Född i Södertälje. Grododlare och mopedist. Ser gärna några filmer om dagen.

Lämna en kommentar