Grafikens hus till Södertälje

gjuteriet02,w

Gamla gjuteriet som ligger vid Tom Tits.

 

 

Om kultur- och fritidschefen Staffan Jonsson får som han vill kommer Grafikens hus i Mariefred att flytta till Södertälje. Dialog om detta förs just nu.

 

Grafikens hus i Mariefred, den stora utställningshallen, brann upp i mars 2014. Att bygga upp den igen, fast då i Södertälje, är en av Staffan Jonssons visioner. Den delar han med resten av kommunledningen, hela planen är politiskt förankrad här, berättar han.

– Vi för en dialog med Mariefred om möjligheterna och tittar just nu på olika lämpliga lokaler, berättar han.

– Bland annat det gamla gjuteriet på Tom Tits är aktuellt, det är tillräckligt stort, vi har varit där och kollat.

Det finns fler och alternativa lokaler, säger Staffan Jonsson, men inga han vill nämna, utan det är gamla gjuteriet som just nu undersöks.

– Vi är väldigt intresserade av att få hit Grafikens hus. Men det är det fler kommuner som är och att flytta verksamheten hit från Mariefred innebär en del komplikationer, de måste byta landsting, från Sörmland till Stockholm, vilket är intressant ur finansieringssynpunkt.

Ännu är inget bestämt och någon tidplan finns inte. Inte än.

– När vi väl fattat ett beslut, om vi nu gör det, så kan det gå väldigt snabbt att få till en etablering här, säger han och avslöjar att han räknar med att då kunna göra en tidplan för uppförandet och det kanske redan i oktober.

– Jag vill poängtera att ingenting är klart. Men det vore jättekul. Grafikens hus skulle vara en tillgång för oss. De vill utveckla sin verksamhet, de arbetar pedagogiskt och socialt interaktivt, de vill vidga grafikbegreppet. Allt det där skulle vara bra för Södertälje.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar