Nya bidragsregler för studieförbunden

DSC_7340

I Södertälje verkar åtta studieförbund, varav ABF är störst. I flera år har det funnits en politisk debatt kring fördelningen av det kommunala bidrag de får. Många har tyckt att ABF, genom sin storlek, har gynnats av bidragssystemet. I slutet av förra året ändrades det. Det har blivit enklare att hantera samtidigt som det har gjort det svårare för förbunden att anordna stora kulturevenemang.

De nya bestämmelserna för utbetalning av kommunalt bidrag till studieförbunden*) reglerar hur den totala potten ska fördelas, inte hur mycket pengar det ska finnas i den. Det är studieförbunden själva som tillsammans, och i enighet, har föreslagit de nya reglerna, som alltså först KoF, Kultur- och fritidsnämnden och därefter KS, Kommunstyrelsen och senare KF, Kommunfullmäktige ställt sig bakom.

 

Lika för alla

Bidragen från kommunen söktes tidigare, och söks fortfarande, i efterhand. Det vill säga de olika studieförbunden måste planera och budgetera sin verksamhet utifrån det som de kommer att få året därpå. Det nya regelsystemet har blivit enklare än tidigare. Varje studietimme är lika med 45 minuter i redovisningen. Varje kulturevenemang är lika med fyra studietimmar (i det statliga bidraget motsvarar ett sådant nio studietimmar). 96 procent av den totala potten fördelas på så sätt mellan studieförbunden i proportion till hur många studietimmar de har räknat fram.

De återstående fyra procenten av den totala potten öronmärks för aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, så kallad LSS-verksamhet. För verksamhet med funktionshindrade räknas varje studietimme som tre, oavsett karaktär.

”Annan folkbildning” är också specificerad i de nya reglerna och avser verksamheter i friare form än studiecirkeln, som tematräffar, prova-på-dagar och liknande, aktiviteter som kan pågå en dag eller kanske över ett veckoslut. För dess redovisas varje genomförd studietimme som en halv, en och en halv för aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Vad som också är nytt i bestämmelserna att är att studieförbunden varje höst ska träffa KoF för gemensam dialog och stämma av behov och utfall.

 

Krångligare förr

Sammanfattningsvis har den administrativa hanteringen blivit smidigare. Och samtidigt har det blivit svårare för studieförbunden att anordna större kulturevenemang. Ett sådant kan i verkligheten pågå i tio timmar eller mer, men får bara redovisas som fyra studietimmar.

Studieförbunden har, som sagt, själva formulerat de nya reglerna. De ville också, när de presenterade dem, att den totala summan som ska fördelas höjs, vilket inte har skett på flera år. Tvärtom har den under de senaste åren successivt sänkts, mer än den allmänna besparingen inom KoF, menar de. Ställning till en sådan uppjustering måste emellertid tas i Mål och budget-förhandlingarna inför nästa år.

De påpekade också i sitt förslag behovet av ytterligare bidrag för studiecirklar för nyanlända. Något sådant riktat bidrag ryms inte inom den nya regelramen.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson (bild från barnteaterföreställning med Musikteater 89. Lena Lindell och Kicki Dahlström)

*) ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Bilda, NBV, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet Söderort, Sensus och Medborgarskolan. Alla har lokalkontor i Södertälje, förutom Sensus och Medborgarskolan.

 

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar