Orionkullens öde beseglat

moln,wOckså Kommunfullmäktige tycker att Orionkullen ska bebyggas enligt förslaget från Stadsbyggnadsnämnden, med ett sjuvåningshus med bostäder och affärer.

Vid sitt sammanträde den 30 mars, möttes KF-ledamöterna i stadshusentrén av demonstranter av olika slag. Orionkullen engagerar. Bland annat fanns där en kör, hopplockad av flera av Södertäljes ordinarie, ledd av Olof Oskarsson. De sjöng Wilhelm Peterson-Bergers ”Stämning”, med förhoppningen att nämndledamöterna skulle ta med sig den vackra sången in till beslutsfattarborden och sansa sig lite.
Men nej, den respektfulla och lite högtidliga stämningen från foajédemonstranterna hjälpte inte. Inte heller FS:s och C:s protester. I stället gick KF på stadsbyggnadsnämnden förslag, vilket också Kommunstyrelsen tidigare ställt sig bakom. Därmed är det klart: Inom några år har vi ett höghus på Orionkullen, tätt intill Södertäljes äldsta och kulturhistoriskt viktiga kulturmiljö.
Om inte beslutet överklagas med en tyngd som kan få politikerna att riva upp hela planen. 

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar