Sköter om våra kulturhus

anders lindgren02

Lämpligt material vid renovering av gamla kulturhus är viktigt. Anders Lindgren visar Gotlands kalk som användes vid renoveringen av Annexet på Orionkullen.

I Södertälje finns många gamla kulturhistoriskt intressanta hus, en del K-märkta. Ett tjugotal av dem ägs av Telge Fastigheter. Ansvaret för att de sköts om ordentligt har tidigare legat på den förvaltare som basat över det område där huset råkar ligga. Men det är skillnad på att ta hand om ett så kallat miljonprogramhus och ett hus från 1700-talet. De nya gångjärnen i kulturhusen köper man inte i järnaffären och beslag och fönsterhakar väljs med annan omsorg än utifrån hållbarhet och funktionalitet.

 

Från och med första mars i år har en särskilt förvaltare därför utsetts med uppdrag att se till att just dessa kulturhistoriska intressanta hus *) får den skötsel de kräver. Anders Lindgren heter han. Vi träffar honom på Orionkullen.

– Gamla flickskolan ska i sin helhet renoveras, berättar han.

Det finns en långsiktig plan på det, precis som för alla de övriga husen som Anders Lindgren nu ansvarar för.

– Men nu väntar vi med flickskolan tills det nya huset i sluttningen är på plats. Det vore ju dumt att ge huset en nyputsad fasad innan, med tanke på de skador som eventuellt kan följa på ett nybygge så tätt intill.

Vilket alltså inte innebär att man inte håller renoveringsbehoven under uppsikt under tiden. Huset ska inte förfalla, i våras reparerade man till exempel fuktskador på ena gavel, förorsakade av en igensatt skorsten.

Annexet intill har just genomgått en total ytrenovering, fått ny puts på utsidan, trappor och fönster har renoverats. Vem som ska hyra in sig där när det är klart vet inte Anders Lindgren.

– Vi hyr ut till Kulturförvaltningen, vilka hyresgäster de sedan väljer är inget vi lägger oss i.

Nyinflyttad

Anders Lindgren bor själv i Södertälje, valde att flytta hit för ett par år sedan när han blev förvaltare hos Telge Fastigheter med ansvar för ett av förvaltningsområdena, det ”norra”. Hans frus mor- och farföräldrar har bott här, så Södertälje var inte direkt någon vit fläck på familjens karta. När han tackade ja till jobbet var han anställd på Fortifikationsverket, de som svarar för alla militära byggnader i landet. Själv hade han ansvar för bland annat Karlbergs slott, från 1600-talet. Han är civilingenjör, berättar han, utbildad inom väg- och vatten och med stort intresse för historia och därmed gamla byggnader.

Nu förvaltar han alltså sådana åt Telge fastigheter.

Kringestugor,w

Kringelstugorna på Nygatan är några av byggnader som Anders Lindgren förvaltar.

Vad gör han då?

– Jag kontrollerar vilka åtgärder och behov av åtgärder som finns för varje byggnad, gör upp en långsiktig underhållsplan utifrån behov och ekonomin. Jag samlar bakgrundsfakta om husen, byggnadshistoriskt inte minst. Läser på om befintliga hus, om den tid de byggdes i, om hur de användes. Jag beställer antikvariska utredningar inför större omdaningar, det ska till en sådan och det är bra.

För nya detaljer och reservdelar till husen finns olika nätverk, avslöjar han. En sådan butik med gamla fönsterbågar, dörrposter och hamrad spik och liknande i Gysinge, Statens fastighetsverk, Skansen med flera. Det är dem folk som förvaltar kulturfastigheter kontaktar när en gammal dörr måste ersättas eller ett trappräcke från 1800-talet ska kompletteras.

Torekällberget

Anders Lindgren tillbringar mycket tid på Torekällberget, flaggskeppet bland Södertäljes kulturmiljöer, för att lära känna området och dess bebyggelse.

Där är behovet av åtgärder dessutom akut.

– Dagvattenavrinningen har blivit sämre och de källare som byggdes på 50- och 60-talet tar in vatten och har fuktskadats. En tidigare konsult kom fram till att det krävs åtgärder för 3,5 miljoner. Hela underhållsbudgeten för berget ligger på 500 000 per år, så det funkar inte. Vi håller på att se vad vi måste göra nu bums och om vi kan komma undan med lägre belopp. Men att vi måste vidta åtgärder är helt klart.

Ska kunna användas

Gamla byggnader ser han pragmatiskt på. De har alltid använts och ska kunna användas också nu.

– De ska fortsätta leva, fast kanske i nya funktioner.

Vi står utanför gamla flickskolan, på baksidan uppe på kullen.

– Här, pekar han, skulle man kunna ta upp en ny entrédörr och sätta igen den nuvarande som vetter ut mot Köpmangatan. På så sätt öppnar man upp för ett torg här uppe mellan husen. Så har man gjort i alla tider, ändrat och anders lindgren04anpassat utifrån ändamål. Kolla bara här på fasaden, här har man lagt igen ett fönster. Det behövdes säkert inte längre.

Att flytta entrén för gamla flickskolan till det som idag är baksidan, att alltså liksom vända på huset så att entrén vetter in mot Orionkullen är emellertid inte aktuellt just nu, hoppas Anders Lindgren.

– Staffan Jonsson, kultur- och fritidschefen, som ju är vår hyresgäst, och vi på Telge Fastigheter är överens om att vi inte vill genomföra en sådan rotation förrän vi vet om det alls blir ett torg där uppe mellan annexet och gamla flickskolan, om det tilltänkta huset på andra sidan kullen ner mot kanalen, blir verklighet, om Orionkullen alltså skulle kunna bli något slags kulturcentrum.

– Byggstart för det nya huset på kullen förväntas till nån gång i maj nästa år. Då börjar man med så kallad spåntning, man slår ner metallplank lodrätt ner i jorden nära gamla flickskolan för att stabilisera kullen och kunna gräva ur den ner till gatuplan för byggnationen.

– Hur entrén till gamla flickskolan påverkas, om det alls kommer att gå att ta sig in, vet vi inte ännu.

flickskolan,w

Orionkullen är ett av de kulthistorisk intressanta miljöer som nu vilar under förvaltaren på Telge Fastigheter, Anders Lindgrens beskydd.

Gammalt får ändras

Själva fasaden av gamla flickskolan ska alltså putsas upp vad det lider. Redan har Anders Lindgren och stadsantikvarie Emma Tibblin på Torekällberget fört samtal om vilken färg som ska användas, det ska vara samma på flickskolan och annexet. Den gamla putsen var det järnvitriol i, ett kalkslam, och det är svårt att få nyanserna exakta. Förresten, vilka nyanser då? Som huset såg ut från allra första början eller senare i början av 1900-talet?

– Att ändra på gamla byggnader är inget nytt, påminner han. Så har skett i alla tider. Mest av praktiska skäl. Vadstena slott byggdes av sten från Alvastra kloster.

 Pengar

Flickskolan hyr Telge Fastigheter ut till kultur- och fritidsförvalgningen. För 1 miljon kronor om året för närvarande.

Anders Lindgren har 10 miljoner om året till sitt förfogande för planerade underhållsåtgärder, som förbättringar av fasader och tak, byte av fläkt- och avloppssystem. Den totala potten för Telge Fastiheter för sådant ligger på 50 miljoner per år, det beloppet kommer att justeras nu i september någon gång, då ett nytt treårsavtal med kommunen ska tecknas.

Till kostnaderna för planerade underhåll kommer sådana och andra pengar, för el, vatten och värme, daglig tillsyn och drift och liknande. Anders Lindgrens uppgift är att se till att pengarna används på rätt sätt, för rätt åtgärder. För renoveringen av annexet fick han punga ut med drygt två miljoner.

– Huset ska gå plus minus noll i drift. Men det vi pytsar in i kåkarna i form av underhåll måste vi få tillbaks. Vi ligger just nu i ett nytt skede vad gäller treårshyror med kommunen, det troliga är att de kommer att höjas.

– Om kulturförvaltningen väljer att ta merkostnaden själva eller pytsar ut den på de hyresgäster de i sin tur har kan inte vi bestämma. Här i huset är det Södertälje Konstnärskrets, teatergruppen Oktober och STA, Södertälje Teateramatörer som huserar. Hur deras avtal med kommunen ser ut vet inte jag.

Just nu, förutom fuktproblemen på Torekällberget, är Biologiska museet aktuellt för renovering. En antikvarisk utredning är beställd. Fasaden, inredningen, dioramat (fotolandskapet) med alla djuren ska renoveras. Att dokumentera hur huset ser ut idag har inletts, en anledning är det pågående sjukhusbygget.

– Om nybygget förorsakar skador kan vi nu visa hur huset såg ut tidigare.

 Mer på berget

Andra pågående objekt är taket på Holmbergska matsalen på Torekällberget som ska läggas om. Likaså taket på Soltorpets strax intill, som ser bättre ut än först befarat, men den renoveringen får vänta till nästa år.

– Det känns inte så roligt att dra igång blästringsarbeten under turistsäsongen.

x2

Spinnrocken och Biologiska museét är ytterligare några av Södertäljes gamla kulturhus.

Roligt uppdrag

Är det kul, ditt nya uppdrag?

– Javisst, säger Anders Lindgren utan att tveka det minsta. Jag har alltid varit väldigt intresserad av historia och gamla byggnader. Och det är hur roligt som helst att få upptäcka och lära känna en ny stad.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

 

*) I Anders Lindgrens ansvarsområde finns totalt ett tiotal kulturhistoriska fastigheter med tillsammans ett 50-tal hus, enbart påTorekällberget finns ett 40-tal av dem.

Gamla Flickskolan

Gamla Frälsningsarmén

Gamla Rådhuset

Godsmagasinet, Järna

Gula villan, Järna

Hebbevillan (f d Hebbehuset)

Tom Tits

”Torekällbergets friluftsmuseum”

Torekällskolan

Fridaberg (Karlhov)

Täljegymnasiet och Biologiska museet

Kringelstugorna invid Nygatan

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar