Södertälje sämst på bio

film2xl

”Madicken” på Estrad

Nej, biofrågan i Södertälje är inte alls död. Tillfälligt förlamad, skulle man snarare kunna säga. En mobil projektor är införskaffad för att kunna flyttas runt i bostadsområdena, vilket visat sig vara svårt. Svensk Film rankar Södertälje på jumboplats vad gäller att erbjuda sina invånare filmupplevelser och föreslår att kommunen agerar aktivt. Att invänta ett större publikunderlag, med förtätad bebyggelse i stadskärnan är Anna Bohmans (S) recept.

Anna Bohman, s_GJ

Anna Bohman

– En del i problematiken med en biograf i Södertälje är den monopolliknande situationen på biografmarknaden i Sverige, säger Anna Bohman (S), ordförande i KoF, Kultur- och Fritidsnämnden, att den stora aktören på marknaden idag redan driver ett biopalats i Heron City dit många Södertäljebor åker för att se film.

– Men vi ser det som centralt att tillföra bostäder i Södertälje, och att utveckla stadskärnan när det gäller verksamheter både dag- och kvällstid. Genom det tillför vi ett underlag som gör det mer attraktivt med till exempel en biografetablering.

Som positiv nyhet nämner Anna Bohman Södertäljes nya, mobila digitala projektor, som ökar möjligheten att skapa ett rikare kulturliv på Södertäljes landsbygd och i miljonprogramsområdena, som hon säger

– Värdet därav kan knappast överskattas. Nu kan vi återigen lysa upp biomörkret i Södertälje, sa hon då, 2013 när projektorn köptes.

 

Ingen turné

Så värst upplyst har det dock inte blivit. Jo, i Mölnbo Folkets Hus, där den nya projektorn ”bor”, sponsrad till hälften (221 000 kr) av svenska Filminstitutet, resten stod kommunen för.

Pelle Nygren

– För oss betyder den allt, konstaterar Pelle Nygren i Mölnbo Folkets Parkförening, som helt ideellt visar film i Mölnbo Folkets Hus.

– Projektorn har inte gjort det billigare att visa film, den har gjort det möjligt. Det går nämligen inte att använda sig av något annat än den digitala tekniken längre, med godkänd 2K-projektor. Alla filmbolag har kastat sina kopior och vår tidigare 35-projektor är värdelös, den har vi ställt ner i entrén som en skulptur. Den nya installerade vi i höstas.

Men projektorn är mobil och inköpt just för att kunna flyttas runt till platser som Järna, Enhörna och, likaså ut till skolorna. Det står tydligt i avtalet mellan Mölnbo Folkets Parkförening och kommunen.

 

Går inte

Någon turné har det emellertid inte blivit. Om det alls kommer att bli någon är än så länge osäkert.

– Att erbjuda så många som möjligt film som avviker från den kommersiella amerikanska repertoaren är en viktig uppgift, säger Pelle Nygren, men det här var svårare än vi hade trott.

– När vi beställde projektorn var det ingen av oss som tänkte ”Oj det här blir krångligt” eller ”Oj, det kommer att kosta pengar”. Inte heller ”Oj, finns det bra lokaler för filmvisning”. Vi tyckte att ambulerandet var en solklar idé. Det tycker vi fortfarande. Men nu står vi med en tekniskt invecklad projektor som är uppkopplad dels mot filmleverantören via internet dels mot servicefirman via en annan kabel. En sådan är inte bara att flytta.

– Vi blev lite tagna på sängen. I jämförelse med vår tidigare projektor är det här närmast ett lokomotiv.

– För att projektorn ska kunna turnera måste det finnas bra lokaler, lämpade för filmvisning, och sannolikt maskinrum, fläkten för ett väldigt oväsen. Högtalarna i lokalen måste ha egen spänning och ganska mycket kraft. Man måste ha rättigheter att släppa in folk och en certifierad biografmaskinist, en allmänt tekniskt kunnig eller intresserad person räcker inte. Det måste finnas teknisk hjälp att ringa vid behov.

– Det krävs helt enkelt andra saker än när man ska visa dvd-filmer på en ungdomsgård.

 

Det ska gå!

Pelle Nygren är ändå optimistisk. I avtalet med kommunen ingår att en referensgrupp ska bildas.

– En sådan är helt nödvändig och att den beslutar om en seriös kartläggning för att hitta möjligheterna. Var går det att visa film? Var finns de föreningar som vill vara med? Vem ska visa? Och vem ska betala? Men dit har vi inte hunnit, säger Pelle Nygren. Vi i vår förening jobbar ju helt ideellt med film i Mölnbo. Vi har fullt upp.

Var ligger bollen nu?

– Tja, tvekar Pelle Nygren, den ligger väl hos oss båda.

 

Södertälje på jumboplats

Även Stockholms läns landsting intresserar sig för biomöjligheterna i Södertälje. Inom deras kulturavdelning finns en myndighet som heter Film i Stockholm med uppgift att sprida film till alla länsbor. Ulf Slotte är filmkonsulent där och var inblandad i inköpet av den nya projektorn.

– Ansvaret att få den på rull kan omöjligtvis ligga på ideella krafter, säger han. Kommunen äger apparaten, men såvitt jag förstår finns ännu inget avtal vad gäller försäkringsfrågor och användning. Jag upplever att kommunen har släppt frågan.

Ulf Slotte håller just nu också på med en utredning om i vilken utsträckning länets invånare har tillgång till bio. Södertälje är verkligen ett särfall, säger han.

– Sett till antalet invånare kontra antal filmvisningar, och avstånd till andra biografer har ni det sämst i hela länet, i mina ögon sett.

Han har följt Kulturdelens artiklar om bio i Södertälje.

– Eurostar, som ni också har berättat om, klarar inte en etablering med marknadshyror, det är helt riktigt, det gör normalt ingen biograf i en stad av Södertäljes storlek, säger han.

– Jag tror att kommunen måste samverka så att en biograf också kan användas till konferenser och skolbio. Det som krävs är en god relation med fastighetsägaren, i ert fall äger ju kommunen så vitt jag förstår stora delar av byggnaderna i centrum. Det krävs också en god relation med restaurangägarna och andra centrumaktörer för att locka besökare. Men det som framför allt krävs är att man ser biografen i ett bredare sammanhang, att inse att den agerar i en helhet. Vad den kan göra för stadens liv, det man brukar kalla kvällsekonomin, och då handlar det inte bara om pengar.

Det är väldigt vanligt att kommuner finns med på ett eller annat sätt och stöttar en biograf, berättar Ulf Slotte, till och med äger lokalen och upplåter den gratis eller ger verksamhetsbidrag till en aktör som driver den. Det finns en rad kommuner som redan driver biografer helt själva, Stockholm, Norrköping och Örebro till exempel som driver fullskaliga biografer med flera salonger i kommunal regi. Särskilt Norrköping har valt att profilera sig som kommun på det sättet.

 

Värda en biograf

– Jag har pratat med Peter Taberman om filmvisningen på Estrad, fortsätter Ulf Slotte, och han gör verkligen vad han kan för att få in så mycket film som möjligt med sina resurser på stadsscenen. Det är ju bra så långt.

Men Estrad är ingen optimal biosalong, menar han.

– Den är för stor för repertoarbio, det blir oekonomiskt att drifta hela den stora salongen, som dessutom upplevs som tom och ödslig när den inte fylls.

– Jag skulle tro att det som kan vara gångbart i en stad som Södertälje är en reguljär biograf, byggd för bioändamål, med tre salonger, en med plats för 250 och två lite mindre.

– Jag har stämt träff med er kulturchef, Staffan Jonsson, för att lyfta frågan. Vi ska ses den 10 april.

– Det är svårt att säga ”rättigheter”, men jag tycker att Södertäljes invånare bör ha en biograf, ett kulturuttryck som berövas er. Det tycker inte jag är något bra.

Ulf Slottes utredning blir troligen klar till sommaren och offentliggörs till hösten.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar