Bibliotekschefen slutar

image4

Hallå Catharina Fogelström,

bibliotekschef i Södertälje, är det riktigt att du har sagt upp dig?

 

Catharina_Fogelström– Det stämmer.

Varför det?

– Jag fick ett erbjudande om ett jobb som jag efter en hel del grunnande helt enkelt inte kunde tacka nej till.

När slutar du?

– Den 30 juni är min sista dag, men sista arbetsdag blir den 10 juni eftersom jag har lite semester att ta ut.

Vad ska du göra härnäst, då?

– Jag kommer börja jobba på Kulturförvaltningen på landstinget som chef för enheten för kultur- och föreningsstöd och strategier. En möjlighet att få arbeta brett med kulturpolitik i praktiken i ett regionalt perspektiv som känns otroligt stimulerande och spännande. Det pågår också ett stort förändrings- och utvecklingsarbete på kulturförvaltningen som jag ser fram emot att få bli en del av.

Har du hunnit uträtta så mycket som du hade hoppats i Södertälje?

– Ja, under dessa knappa två år har det hänt väldigt mycket på biblioteket och tack vare satsningar som gjorts har vi kunnat utveckla verksamheten på ett fantastiskt sätt. Satsningar som också slagit väl ut och gjort skillnad för Södertäljeborna. Vi har tagit fram en strukturplan för ökad tillgänglighet till bibliotek för Södertäljeborna, skapat en ny och mer ändamålsenlig och effektiv organisation, tagit ett grepp om och utvecklat programverksamheten, ökat utlånen (ett trendbrott i riket där lånen annars går ner, våra ökade med 3 procent förra året) och besöken, vi har varit skolan behjälplig i deras viktiga satsning på att bygga upp skolbibliotek och vi har drivit det nationellt väldigt uppmärksammade projektet Bokstart med stöd av Kulturrådet. Och nu är vi mitt uppe i en planering för ett utvecklat barn- och ungdomsbibliotek*) och en satsning på sommarbibliotek i Hovsjö.

Vad kommer du att sakna?

– Mycket. Alla fantastiska medarbetare så klart och mina kollegor på kultur- och fritidskontoret och på andra kontor. Alla inspirerande samarbetspartners som Svenska med baby, Berättarministeriet och så vidare. Och verksamheten. Att få följa, leda och utveckla den kommer jag att sakna mycket.

Har du samma bild av Södertälje nu som när du började här?

– Om Södertälje när jag började här var lite som en ytlig bekant, är det nu en väldigt nära vän så min bild och känsla av kommunen har så klart fördjupats i takt med att jag lärt känna den. Det är verkligen en helt fantastisk spännande, utmanande och härlig kommun. Jag är ett stort fan!

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

*) Intervju om den satsningen publiceras inom kort i Kulturdelen.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar