Grafikens Hus på plats

nina bäckman04w

Nina Beckmann, chef för Grafikens Hus , har numera en egen plats i Södertälje Stadshus.

Sedan ett par månader finns Grafikens Hus på plats i Södertälje, högst upp i Stadshuset. Där finns den totala personalstyrkan om två personer, vd Nina Beckmann och Nina Øverli, en himla massa energi, väldigt många idéer och därtill en god portion framtidstro. Att de valt rätt kommun att etablera sig i, är Nina Beckmann helt övertygad om.

Grafikens hus kopplas sedan många år ihop med Mariefred. Det var där de etablerade sig i mitten av 90-talet. Efter en storbrand 2014, då både deras konsthall och all samlad grafik brann upp, har de varit husvilla. Tills nu. Av en handfull kommuner valde de just Södertälje för en nyetablering.

– Ja, berättar Nina Beckmann, jag träffade Eduardo Morris från Södertälje kultur- och fritidsförvaltningen på ett seminarium förra sommaren och han ordnade ett möte mellan mig och kulturchefen Staffan Jonsson. Det blev ett häftigt möte! Det visade sig att vi tänker i samma banor och har i stort samma syn på kulturpolitiken, tänker långsiktigt om kulturen.

– Södertälje är en modig kommun, fortsätter hon. Ni har tagit hit Berättarministeriet och El Sistema. Ni har insikten om kulturens positiva verkan och möjlighet i samhället.

Enig styrelse om Södertälje

Vi träffar Nina Beckmann i Stadshuset, i ett av sammanträdesrummen. Hon är så ny i huset att receptionen inte visste vem hon är, när vi anmäler oss i receptionen. Hon gestikulerar och lyssnar, lika mycket som hon själv berättar. Hennes entusiasm går inte att ta miste om.

Från det första mötet med Staffan Jonsson tog det ett och ett halvt år innan beslutet om att flytta till Södertälje var taget, berättar hon, och det var just samsynen på kulturfrågorna som avgjorde.

– Det var en enig styrelse i Grafikens Hus som fattade beslutet och jag är så lättad över det.

De finns alltså nu på plats (även om den officiella adressen på deras hemsida fortfarande är en tillfällig lokal i Mariefred). Men utan egen lokal. De har tittat på och fallit för gamla gjuteriet intill Tom Tits.

gjuteriet02,w

Gamla gjuteriet vid Tom Tits är en lokal som Grafikens Hus är intresserad av.

– Den fastigheten är helt fantastisk. Huset är häftigt, det ligger dessutom bra till, med fin trädgård och Tom Tits intill, som vi gärna samarbetar med.

– Dessutom, fortsätter Nina Beckmann, skulle vi där befinna oss nära Snäckviken. Det är ett spännande område, med också KTHs (Kungliga tekniska högskolans) nya Science Park, med innovation och teknik. Där jag ser att man mycket väl kan koppla på kultur. Här finns med andra ord stora möjligheter att finnas i rätt sammanhang. Eller hur?

Huset inte viktigast

Men. Att Grafikens Hus, verkligen kommer att etablera sig i gamla gjuteriet är långt ifrån klart. De får köpa fastigheten, det har Telge fastigheter, som äger den idag, beslutat. För 250 000 kronor, avslöjade Staffan Jonsson i en tidigare Kulturdels-intervju. Den går dessutom att renovera, mer skadad av sin långa vila verkar den inte vara, det visar en teknisk undersökning som Telge Fastigheter har genomfört. Nu handlar det om pengar.

– Vi håller på att träffa finansiärer, mest från det privata näringslivet. Bland annat bland de stora företagen i Södertälje, säger Nina Beckmann.

Att Grafikens Hus inte har något eget hus tar hon med ro. Deras verksamhet är inte beroende av ett sådant, inte till en början i alla fall, säger hon och betonar att deras roll, att förvalta både grafikens historik, rötter och den kunskap de har samlat på sig, den kan de ändå upprätthålla. När det blir aktuellt med ett eget hus så ska det bli något utöver det vanliga, förstår vi.

Inga fler museer

– Att skapa ytterligare ett traditionellt museum är kostsamt och är nina bäckman03wkanske inte det som behövs? Det finns redan stora viktiga grafiska samlingar både i landstinget och på Nationalmuseum. Det vi vill göra, är att bygga upp en verksamhet med låga trösklar, skapa mötesplatser, tänka annorlunda. Vi ska jobba med konst, mångfald, representation och innovation, snarare än att vårda en byggnad eller en konstsamling. Grafik ska produceras med hjälp av oss, intresset för vad grafik som uttryckssätt kan åstadkomma, det kan vi hjälpa till att bygga upp. Men vi behöver inte nödvändigtvis arkivera resultatet. Däremot kan och ska vi koncentrera oss på en bra verkstad och workshopar tillsammans med högkvalitativa utställningar av både internationella och svenska konstnärer.

– En idé just nu är att bygga upp en mobil verkstad, gärna i en Scaniatrailer som vi kan köra runt i de olika bostadsområdena. Vore inte det bra?

Branden och allt som förstördes var förstås ett stort bakslag, säger hon.

– Men den gav också världens chans till nystart, en sådan får man kanske bara en enda gång. Vi brukar säga att vi har gått från kaos till insikt.

Inkörning med dialog

Hela det här året ser Grafikens Hus som ett inkörningsår. Nu ska de ta kontakt med andra aktörer i stan, söka samarbetspartners och lära känna kulturlivet och dess utövare. Det är de i full gång med, några dagar efter vårt samtal ska Nina Beckmann träffa Berättarministeriet. Konsthallen har hon samtalat med flera gånger, Södertälje Konstnärskrets likaså och de har redan börjat samarbeta.

flickskolan03,w

Grafikens Hus samarbetar redan med bl.a Södertälje Konstnärskrets/Galleri Kretsen som håller till i Gamla Flickskolan på Orionkullen.

– Vi vill att Södertäljeborna ska kunna känna sig stolta över att vi nu finns här, att de är med och formar vår verksamhet i dialog. Ingen ska känna att vi bara ”damp ner”. Vi kommer inte med något klappat-och-klart-koncept.

Att skapa den dialogen ser Nina Beckmann just nu som en av de stora utmaningarna.

Redan på rull

Deras första projekt i Södertälje är redan igång, under ledning av konstnären Saadia Hussain tillsammans med Grafikens Hus och fritidsgårdarna med Daniela Addison-Smith och Rodolfo Alvarez. De ska jobba med mellan tio och fjorton tjejer från olika fritidsgårdar i kommunen i ett konstprojekt, med början nu i april och också få göra en bestående konstutsmyckning någonstans i Södertälje.

Vi diskuterar möjliga miljöer, Nina Beckmann är inte helt hemma i vad som finns än, och vi nämner den så kallade Pelarsalen vid Södra, den som varit på förslag (medborgarförslag) att användas som permanent konsthall utomhus.

– Vad häftigt, säger hon. Det ska vi titta på.

Var ungdomarna ska hålla hus under projektets gång planeras för fullt.

– Vi kommer att vara på lite olika ställen, konsthallens ateljé är ett sådant, Nova ett annat. Eller varför inte jobba med schabloner utomhus?

nina bäckman01,w

Stipendiater i augusti

I augusti kommer sex stipendiater, unga grafiker, uppmuntrade från Ann-Margret Lindells stipendiefond. Sådana har Grafikens Hus tagit om hand om i flera år. Nu blir det i Södertälje. Stipendiaterna föreslås av rektorerna vid alla konsthögskolor och får dels en påse pengar, dels boende i två veckor och möjlighet till både verkstad och samarbete kring konst i bred mening och möten med lokala kulturlivet, inom såväl konst som andra uttrycksformer.

Pengar

Att Grafikens Hus inte ligger på latsidan märks inte minst på deras hemsida. Där finns bland annat en så kallad podcast (egenproducerad radio). Först ut på den är ett möte med konstnären Jesper Waldersten. Likaså ett digitalt samtal med serietecknarna Liv Strömquist och Sara Granér, från den utställningsturné Grafikens Hus gjorde förra året.

Grafikens Hus är en icke vinstdrivande stiftelse som är huvudsaklig ägare i ett aktiebolag, där verksamheten finansieras av bidrag från det privata näringslivet, genom konstförsäljning men också genom medel från både stat, landsting och kommun.

– Vi hoppas på denna lösning också nästa år, säger Nina Beckmann.

I år får de 1 miljon av Södertälje kommun i verksamhetsbidrag, nina bäckman02,wberättar kulturchefen Staffan Jonsson.

Som jämförelse nämner han att Oktoberteatern får 3,5 miljoner. Hela kulturbudgeten ligger på 100 miljoner.

– Grafikens hus har lämnat in en verksamhetsplan för 2016 med fyra delprojekt, fortsätter Staffan Jonsson, och får stödet för att kunna genomföra dem, samt för att påbörja långsiktiga etableringen i Södertälje.

– De finansierar själva hela investeringen av upprustningen av Gamla Gjuteriet på cirka 50 miljoner kronor.

Gillar stan

Södertälje är Nina Beckmann enbart positiv till.

– Vi möter överallt trevliga och positiva människor. Stolta, kompetenta och fulla av energi. Vi är imponerade.

Innan vi skiljs åt vill hon höra hur vi på Kulturdelen upplever kulturlivet och också ta en bild på oss. För att dokumentera deras första år i stan, säger hon och knäpper snabbt några bilder.

Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Se vidare tidigare intervjuer och reportage om gamla gjuteriet: https://kulturdelen.nu/?s=gjuteriet

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar