Mer plats för unga

 

bibblanbygge01w

Just nu kånkas böcker och bokhyllor, stolar och bord på stadsbiblioteket i Lunahuset. Det är barn- och ungdomsavdelningen som byggs om. Detta som ett led i satsningen från politiskt håll på just barn- och ungdomsgrupperna.

 

Tillförordnad chef för stadsbiblioteket i Luna är Ulrika Nyström.

– Det vi gör är en upprustning av barn- och ungdomsavdelningen, säger hon.

– Den ska helt enkelt bli lite roligare. Det ska bli mer spännande att besöka den. Med nya platser att sitta på, klättra på och mysa i. Sagohus. Bänkar och höjder.

Det gör också att barn- och ungdomsavdelningen får en större yta av bibliotekets befintliga.

– Det stämmer. Den kommer att bre ut sig mot Café Blå, där som det nu finns bord och stolar för den som vill sitta och läsa. De möblerna försvinner inte utan placeras på annat ställe. Vi ser över hela vår tillgängliga yta och möblerar om också på vuxenavdelningen.

 

Bra för alla

Hur många kvadratmeter till de olika avdelningarna det rör sig om kan Ulrika Nyström inte säga.

_ Nej, den uppgiften har jag inte. Och vi ser det inte som att barn- och ungdomsavdelningen tar från vuxenavdelningen, utan att vi har fått en möjlighet att tänka igenom utbudet och tillgängligheten, inte bara för barn och ungdomar utan även av litteratur för vuxna. Vi kommer att möblera om. Och vi gallrar. Vi har inget bevarandeuppdrag, som Kungliga biblioteket. Av det vi nu sorterar ur hamnar mycket i vårt magasin och en del slängs. Att en bok stått olånad länge i hyllan, kanske mer än fyra år, innebär inte automatiskt att vi gör oss av med den. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Gallringen och ommöbleringen kommer inte att påverka möjlighet för biblioteket till nyinköp.

– Absolut inte. Tvärtom. I och med att vi gallrar har vi mer plats att växa på. Det viktiga är att våra låntagare hittar det de söker. Och det är inte så säkert att man gör det för att hyllorna är fulla.

 

Barnkulturcentrum

Upprustningen av barn- och ungdomsavdelningen har varit på tal sedan början av året och den har dröjt.

– Ja. Samtidigt som det blev bestämt att vi skulle göra något åt den avdelningen fick vår förra chef, Catharina Fogelström, uppdraget att titta över möjligheten att skapa ett Barnkulturcentrum i stan. De frågorna hade inget med varandra att göra, men för att inte röra till det ville hon bli klar med det innan vi satte igång upprustningen här. Den stora frågan var ju var ett sådant centrum skulle ligga och det pratades om Konsthallen, bland annat.

– Hennes utredning var klar lagom till hon slutade och sen satte vi igång nu direkt i höstas med vår ombyggnad. Den har gått riktigt fort när vi väl började.

bibblanbygge02w

 

Som Staffan Jonsson tidigare har berättat för oss beräknas den vara klar i mars.

– När det blir vågar vi inte säga. Men det är klart vi hoppas hinna lagom till att vår nya bibliotekschef kommer hit. Men det vågar vi knappt säga högt. Nu jobbar vi på för fullt.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar