Öppet möte för mer kultur

 

möte05

”Kulturen är nödvändig för demokratin”.

Det var en av slutsatserna som drogs vid det öppna kulturmötet i Café Blå i Lunabiblioteket i torsdags, den 2 juni. Så mycket som ett femtiotal personer hade trotsat det fina sommarvädret och slutit upp.

 

Det var Kultur- och fritidsförvaltningen som bjudit in till öppet samtal, som ett led i den pågående kulturplanen. Eric Sjöström, som i höst ska lägga fram kulturplanen, var förstås på plats och knappade frenetiskt under kvällen på sin dator in en del av de synpunkter som ventilerades.

möte04

Både den regionala televisionen och pressen närvarade på mötet.

 

Elefanten

– Det finns en elefant i rummet, började mötesledaren (till vardags kulturproducent på kommunens bibliotek), Cecilia von Strokirch.

– Den elefanten är Grafikens Hus och konsthallen. Så låt oss börja där, sa hon och gav mikrofonen till kultur- och fritidschefen Staffan Jonsson, som bedyrade att etableringen av Grafikens Hus inte ekonomiskt påverkar andra verksamheter, som till exempel konsthallen.

– När man tar in en ny aktör i befintlig verksamhet måste man antingen prioritera om bland pågående eller få in extra pengar till den nytillkomna. Medel till Grafikens Hus kommer inte att kräva några omprioriteringar. Jag har fått försäkringar från politikerna att medel till Grafikens Hus i stället kommer att skjutas till, även om det formella beslutet om detta inte är taget än, sa han.

Därmed kunde elefanten lomma ut genom folkmassan.

Senare på kvällen ställdes den raka frågan från publiken: Kommer Konsthallen att vara kvar?

– Ja, svarade Anna Bohman Enmalm (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

 

Från skilda håll

Deltagarna bjöds på kaffe och macka och satt vid små bord. Förutom Kulturdelen var både Teve och LT på plats, många som är aktiva inom kulturlivet och flera Södertäljebor som helt enkelt bara var intresserade. Vi såg konstnärer, folk från STA, Södertälje teateramatörer och från teatergruppen Oktober, lärare, representanter från filmklubben och hembygdsfolk. Några få politiker från kultur- och fritidsnämnden och en drös med tjänstemän inom kultursektorn. Och som sagt, många allmänt kulturintresserade invånare.

Den som hade trott att det skulle bli tyst och krystad stämning kom helt av sig. Den som trodde att det skulle bli pajkastning mellan tjänstemän och politikerna å ena sidan och oss andra å den andra fick också fel. Här diskuterades hej vilt vid borden, så pass högt att akustiken stundtals gjorde det svårt att höra till och med vad grannen sa. Men stämningen var öppen och tillåtande och det kändes åtminstone som om alla som ville tog chansen att säga något.

 

möte02

Eric Sjöström, Södertälje Kommuns utredare, som i höst ska lägga fram kulturplanen.

Ett axplock

Här är några av alla de förslag som ventilerades, några av de önskningar och uppmaningar som kom från oss mötesdeltagare:

* Södertälje har en stor konstskatt, gömd för de allra flesta av oss. Visa den!

* Biograf – vi har ingen egen kommersiell biograf, men bioutbudet är stort ändå. På Estrad och i filmklubben kan man se över 100 filmer om året, om man vill.

* Får STA, Södertälje teateramatörer vara kvar på Sagateatern? Anna Bohman Enmalm avslöjade att förhandlingar fortfarande pågår med husägaren till Saga så kanske, kanske blir det så. Om inte, ska kommunen hjälpa till att få fram en annan scen åt dem, sa hon och det finns ett hett alternativ. Vilket det var ville varken hon eller STA-ungdomarna avslöja, nu mitt under pågående förhandlingar.

– Hur det än blir, sa Gustav Asplund från STA, så är en fri scen väldigt viktigt.

STA är landets andra eller tredje största teateramatörförening, sa han, med stor verksamhet. De har redan nu medlemmar från Södertäljes alla hörn, men skulle kunna bli ännu bättre på att aktivera ur alla grupper, både åldersmässigt, socioekonomiskt och kulturellt.

– Vi breddar oss mer än gärna, men för det behöver vi bättre förutsättningar, sa Gustav Asplund från STA.

– För att vi ska kunna nå ännu fler krävs anställda, själva mäktar vi inte med med våra ideella resurser.

– Vad skulle hända om ni fick 2 miljoner i integrationsstöd, undrade Cecilia von Strokirch.

– Vi skulle anställa folk som jobbar aktivt med oss. Det ideella kulturlivet kan inte klara även integrationen själv. Till det krävs både resurser och kompetens.

* Att bygga broar mellan olika kulturer i Södertälje var ett genomgående tema.

– Riktiga broar, där alla känner att de är välkomna på samma premisser, att alla är med på riktigt. Inte som en liten kick i det stora maskineriet, påpekade Sandra Karlung, också hon från STA.

– För att teatern ska kännas angelägen ska åskådarna känna igen sig i skådespelarna. Det gäller också styrelsemedlemmar, beslutsfattare.

möte06

– Riktiga broar, där alla känner att de är välkomna på samma premisser, att alla är med på riktigt. Sade Sandra Karlung, från STA, när samtalet kom in på att bygga broar mellan olika kulturer.

 

Svårt at välja

* Samordna utbudet så att likartade evenemang inte krockar, var ett tema. Per-Erik Mattson, från Wendelas vänner kom med ett konkret förslag: Kommunen kan en gång i veckan, till exempel, publicera alla evenemang. Ungefär som DN nu gör varje fredag, en tjock bilaga.

* Om konsthallen sas mycket. Flera såg den som en mellanstation för lokala förmågor, särskilt ungdomar eller nybörjare som är på väg in i en eventuell konstnärskarriär och en sådan börjar sällan på Liljevalchs. En plats någonstans ”mellan skolan och Moderna museet”, där man kan få visa vad man kan och möta publiken.

* Varför inte vika de två kommande åren åt enbart konstnärer med annat ursprung än vårt svenska, undrade Birger Svanteson, fotograf från Södertälje konstnärskrets. Detta som ett led i att få konsthallen att bli allas konsthall.

* Glöm inte ytterområdena, påpekade Sony Kimsjö som är aktiv i Hölö hembygdsförening, och efterlyste större sammanhållning över hela kommunen.

– Vi är många engagerade, ideellt arbetande även utanför stadskärnan, påminde hon.

* Återväxten, påpekade Ami Lönnroth, också hon från Wendelas vänner, den måste vi värna.

– Varför inte låta ungdomar från Wendela Hebbegymnasiet gå på kurs, med stöd av kommunen, för att till exempel kunna hjälpa till med visningar av bland annat Hebbevillan, var hennes förslag.

möte03

Anna berömde

Anna Bohman Enmalm, positiv som vanligt, är förtjust och imponerad, sa hon, över det kulturliv som Södertälje ändå. Men hon vill att kulturen ska användas ännu mer och politikerna i kultur- och fritidsnämnden behöver, sa hon, stöd i ryggen från oss deltagare för att få hela stadshuset med sig. Hon nämnde Botkyrka, där mycket av den kommunala verksamheten har kulturen som motor. Tänk om vi kunde komma dit?

– Vi skulle ge kulturen än mer plats och att få den att spela större roll, sa hon, men några konkreta förslag om vad hon då skulle vilja se genomföras nämnde hon inte.

* Eva Stockhaus, tidigare rektor, berättade att de estetiska ämnena i skolan håller på att försvinna och efterlyste mer pedagogisk verksamhet inom kulturlivet för barn och ungdom. Torekällberget har ingen pedagog, nämnde hon.

* Teaterfestivalerna, som STA tidigare bjöd på efterlystes.

* Skolan pratades det mycket om. På 80-talet var Kulturskolan engagerad ute i skolorna i väldigt hög grad, 80 procent av alla kulturskolans pedagoger hade timmar ute på skolorna, berättar Håkan Sandh, tidigare rektor för Kulturskolan i Södertälje i en intervju i Kulturdelen för några år sedan (https://kulturdelen.nu/2011/kulturskolan-under-lupp/).

Sedan blev Nykvarn egen kommun och fick klara sig själva, berättar han i intervjun, och i Södertälje slutade rektorerna köpa timmar från Kulturskolan. Följden blev att Kulturskolan fick avskeda en femtedel av alla sina lärare, 16 stycken av dryga 80.

Det viktigaste han säger i den intervjun är kanske att Södertälje i det här fallet är, eller åtminstone var då, unikt – i negativ betydelse, vad beträffar skolornas vilja att ta pedagogisk hjälp av lärarna på Kulturskolan.

I skolan når man alla barn, inte bara de som har föräldrar som förstår vikten av kultur, har råd att ha sina barn i Kulturskolan och kan och orkar sätta sina barn där. In med mer kultur i skolan, var det många som betonade.

– Ja, svarade Anna Bohman Enmalm, vi har något som heter Idrott utan gränser. Vi skulle kunna tänka oss ett ”Kultur utan gränser”, i skolan, där kulturutövare av olika slag medverkar i skolarbetet.

 

Slutkläm

* Det byggs på många platser i stan just nu, sa någon. Och när ett nytt hus projekteras planeras de affärslokaler in som huset ska innehålla. Gör likadant med kulturen. Planera in möjligheterna från början!

Staffan Jonsson avslutade med att berätta om ett forskningsprojekt på Handelshögskolan, med namnet Hur mäta det omätbara? som går ut på att försöka mäta nyttan av kultur i förhållande till nedlagda resurser. Resultatet av forskningen ser han fram emot med intresse.

Likaså berättade han att vi får en filmfestival våren 2017, en nationellt unik sådan på temat Mat, en kombinerad filmfestival och matmässa. Och att Södertälje har fått ett par miljoner från tidigare Ungdomsstyrelsen för att stärka sommarlovsaktiviteterna.

* I slutet av 70-talet, sa någon av deltagarna, var Södertälje den kommun i landet som satsade mest på kulturen per capita.

* – Det stämmer, sa Staffan Jonsson.

– Idag ligger vi på genomsnittlig nivå om man jämför med alla landets kommuner. Jämför man med kommuner av ungefär lika storlek som vår hamnar vi något under snittet.

möte01

Delar av kultur-och fritidsnämnden var med på mötet.

 

Några konkreta förslag från de närvarande:

*  Skapa ett övergripande evenemangsregister, typ DNs veckobilaga, med notiser om vad som händer i stan närmaste veckan. Ge kommunen ansvar för detta.

* Lägg Kringelfestivalen i Hovsjö nästa år.

* Skapa en öppen scen, där vem som vill kan få framträda och få respons från publiken.

* Skapa förutsättningar för mötesplatser för Södertälje alla kulturföreningar för samtal och samarbete.

* Etablera fler samarbetsområden och fysiska mötesplatser för samtal och möten inom kulturområdet.

* In med mer kulturarbetare i skolan. Nu.

* Bjud in till fler öppna möten av det här slaget.

Återstår att se hur många av dessa förslag som hamnar i kultur- och fritidsnämnden med ambition att så småningom förverkligas.

 

Cecilia von Strokirch avslutade med att uppmana alla att delge utredaren Eric Sjöström tankar och synpunkter på Södertäljes kulturliv. Fram till 15 juni tar han emot dem på kulturplan@sodertalje.se, före den 15 juni. De synpunkter han då har fått in har han med i sitt arbete med att lägga förslag till ny kulturplan och den kommer att vara ett viktigt instrument för riktningen på kulturlivet i Södertälje.

 

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar