Orionbygget dröjer

macdonalds ekdalsgatan 1_001

Företaget Byggvesta, som ska bygga det omdiskuterade huset på Orionkullen, har ännu inte lämnat in sina bygglovsansökningar till Södertälje kommun. Trots att det var länge sedan den sista instansen i överklagande-gången (Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och nu senast Mark- och miljööverdomstolen) avstyrkte att ta upp fallet.

– Det stämmer, säger Carlos Albinsson, som projektleder bygget hos Byggvesta.

– Vi kommer inte att lämna i någon bygglovsansökan förrän efter sommaren. Det är ju heller ingen brådska. Kommunen måste bli klar med nödvändiga tafiklösningar innan vi kan sätta igång i alla fall.

Bland annat ska Köpmangatans sträckning dras om.

– Och vi vill gå igenom vår ansökan än en gång, mest för att uppdatera våra energieffektiva lösningar.

– Vi räknar med att kunna börja med markarbetena i början av 2017, när tjälen har gått ur marken och själva husbygget nån gång mellan augusti och oktober samma år.

Fördröjningen har inget att göra med någon eventuell osäkerhet vad gäller en rent teknisk svårighet att schakta i en rullstensås, där det redan står ett kulturhistoriskt värdefullt hus på toppen.

– Nej, det finns två sätt att göra, antingen med spont eller med jordspikning och det är beprövade metoder. Vad vi väljer beror på vilken entreprenör vi utser.

Ingrid Sjökvist

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar