Stadsbiblioteket bygger om barnavdelningen

image4,w

Stadsbibliotekets barn och ungdomsavdelning.

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar satsningar på barn och ungdomar. Det ska, tycker de, också synas på stadsbiblioteket i Luna, som nu får 3,7 miljoner för att hotta upp sin barn- och ungdomsavdelning.

– Det ska bli jättekul och detta är välbehövlig, säger bibliotekschefen Catharina Fogelström. Det är också ett prioriterat led i den så kallade strukturplanen för biblioteksutveckling som kommunen tidigare har tagit fram, berättar hon.

Just nu håller hon och resten av bibliotekspersonalen på och samlar ihop sina förslag och behov inför ombyggnaden. För en ombyggnad blir det, det är helt klart. I höst redan. Däremot vet man ännu inte hur den ska se ut, inte heller hur mycket barn- och ungdomsavdelningen kommer att knapra in på vuxenavdelningens ytor.

– Konsthallen berörs inte i denna initiala planering, säger hon.

Stängt, kanske

Kanske behöver stadsbiblioteket hållas stängt en period under ombyggnationen, men det är för tidigt att säga

– När vi vet vad vi vill ha kommer vi att uppdra åt en inredningsarkitekt att ta fram ett förslag på hur rummet ska se ut, fortsätter Catharina Fogelström.

– Det ska synas, det är utgångspunkten. Det ska vara spännande och det ska locka. Med olika sorters sittplatser, med lekfulla bokhyllor och skyltningar.

Catharina_Fogelström,w

Catharina Fogelström

Mycket pengar

Totalt får Lunabiblioteket 3,7 miljoner för omdaningen, berättar ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Anna Bohman Enmalm (S), som också deltar i samtalet.

– 1,7 miljoner av den summan har Kultur- och fritidsnämnden fått i investeringsmedel för att utveckla barn- och ungdomsdelen på biblioteket, berättar hon

– Resterande 2 miljoner kommer från de 105 miljonerna i extra statligt stöd som Södertälje fått, på grund av högt flyktingmottagande.

Ska räcka långt

Pengarna ska gå både till den fysiska omdaningen och till fler böcker, även på andra språk än svenska. De räcker också till två bibliotekarietjänster för barn- och ungdomsavdelningen, som får egen bemannad informationsdisk.

– Vi är bra på att nå barn upp till sex år, säger Catharina Fogelström, men sämre på 8-12-åringarna, och att få dem att ta sig hit på sin fritid.

– På sportlovet frågade vi dem hur de själva vill ha sitt bibliotek. Fler böcker, blev svaret. Fler sagor, fler aktiviteter, utklädning och teater. En låtsaskyrkogård, tyckte en och i våra öron innebär det mer mystik. En haj, sa någon. Mer lust och kreativitet, tänker vi.

– Det är precis det vi ska få till nu.

Hela ombyggnaden ska vara klar i år.

Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar