Var ska konsten visas?

staffan jonsson03,w

Södertälje konsthall kan komma att försvinna.

– Det kan bli så, säger Staffan Jonsson, när vi träffas för att prata om den pågående kulturplanen.

– Den kan också bli kvar. Med den pågående kulturplanen tar vi ett helhetsgrepp och ser över utbudet av alla våra konstnärliga aktiviteter.

Just nu genomförs i Södertälje kommun en utredning som ska mynna ut i en kulturplan. Utredaren heter Erik Sjöström.

Sådana utredningar har gjorts förr i Södertälje men då har de kallats kulturutredning och genomförts internt.

– Den här gången ville vi ha hjälp av en utomstående, av någon som inte är ”insyltad” utan kan se på vår verksamhet med en utomståendes ögon. Därför gick vi ut med en upphandling och gav uppdraget åt Erik Sjöström, som är väl meriterad för uppgiften, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson.

Runt 200 000 kronor kommer Erik Sjöströms insats att kosta.

Den ska vara vägledande för kultur- och fritids verksamhetsplaner och leda fram till konkreta handlingsplaner med tidplaner och ansvarsfördelning, är det tänkt.

– Den ska också förhoppningsvis kunna formulera en vision; hur skulle kulturlivet kunna blomstra som bäst i vår kommun?

Egentligen är det två planer som ska fram, kultur- och fritid har valt att dela på sina olika grenar. Det blir en plan för kultur, och den ska vara klar i höst, och en för idrott och fritid, som ska presenteras i början av nästa år.

staffan jonsson02,w

Politiskt uppdrag

Uppdraget att över huvud taget ta fram en kulturplan har kultur- och fritidskontoret fått av politikerna i sin nämnd. Det var ett par år sedan och efter en del förberedelser är nu tiden mogen för att genomföra den, vilket Staffan Jonsson välkomnar.

– Vi har många aktuella områden där utvecklingen sker snabbt. Kulturskolan, som börjar arbeta utifrån nya både former, roller och samarbetspartners. Vi har scenkonsten med bland annat Oktober, STA, stadsscenen och kulturhuset i Ytterjärna. Vi har konstlivet med Grafikens Hus, som vi förresten ska ta fram ett förslag till femårigt avtal med i höst. Med Hilma af Klint-museet som vi hoppas ska kunna bli verklighet. Med Saltskogs gård som har en enorm potential och som vi har fått i uppdrag av politikerna att se hur verksamheten där kan utvecklas. Vi har Rådhusets utställningar, flera gallerier och Orionkullen, med annexet. Och så har vi den kommunala Konsthallen. Som kostar.

– Vi måste kunna ställa oss frågan lite då och då: Behöver vi alla de här arenorna? Med kulturplanen tar vi ett helhetsgrepp och ser över utbudet av den konstnärliga aktiviteten. Det sker dessutom lägligt, när vi har nya institutioner som Grafikens Hus och det förhoppningsvis blivande Hilma af Klint-museet och med nya uppdrag som Saltskogs gård.

Barnkulturcentrum trycker påstaffan jonsson01,w

– Enligt den strukturplan för biblioteken i kommunen som finns och som antogs för ett par år sedan av politikerna har vi i uppdrag att se över och utveckla biblioteket, särskilt för barn och ungdomar, så att det omfattar inte bara böcker utan också konst, teater, media, foto, ja alla konstarter. Detta håller vi på med och är snart färdiga med ett förslag om ett barnkulturcentrum, som vi kallar Den gåtfulla platsen.

Kommer den att ta något av Konsthallens yta?

– Vi håller på att skissa på ett förslag, det är inte offentligt än och politikerna är inte informerade om vad det innehåller.

Kan det ändå tänkas att Den gåtfulla platsen kommer att ta en del av nuvarande Konsthallens lokaler?

– Ja, det kan det göra.

Så politikerna vet ingenting om det här ännu?

– Den är som sagt inte presenterad än, vår skiss blir offentlig den 25 maj och presenteras i nämnden dagen efter. Men det är klart att jag har bollat idéerna med Anna Bohman.

Varför så hemlighetsfulla, det här har ni varit väldigt tysta med?

– Det är väl rätt rimligt att vi måste få tänka klart först innan vi presenterar ett förslag.

Öppen debatt

När förslaget väl är offentligt, ska det öppna för diskussion, säger staffan jonsson04,wStaffan Jonsson och avslöjar att kultur- och fritid har bestämt sig för att bjuda in till offentligt samtal om kulturen den 2 juni klockan 18 i Café Blå i Luna kulturhus. Två timmars debatt blir det. Detta som ett led i kulturplanen.

– Med den offentliga debatten föregriper vi egentligen kulturplanen, men vi vill gärna ha den här transparensen. Vi ser ju också att eventuellt nya strategier för konstlivet, samt ett barnkulturcentrum, kan komma att beröra hela kultursfären.

Ytterligare ett offentligt möte kommer att hållas, den 1 juni, och då riktat till ungdomar.

Den som är förhindrad att närvara den 2 juni kan på kommunens hemsida använda sig av den öppna brevlåda som leder fram till kulturplanens utredare, Erik Sjöström. Fritt fram att tänka precis vad som helst om kulturen i Södertälje och komma med förslag, med andra ord. Under tiden arbetar han själv med att intervjua verksamma inom kultursektorn för att få så brett underlag som möjligt till sin utredning.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

2 Kommentarer till “Var ska konsten visas?”

 1. Gunnar Fijal skriver:

  Konsthallen kan komma att ”försvinna”. Det kan också Staffan Jonsson. Det baksluga taskspeleri han sysslar med har ingenting med människors behov av konst att göra. Behov av att få skapa, visa, konsumera och att bara få finnas i den miljö som uppstår när allt detta händer. Det är för människor. Sparka Staffan Jonsson från uppdraget och gör om och gör rätt! Konsten skall vara fri och för alla!

 2. Olof Näslund Olof Näslund skriver:

  Var ska samtidskonsten visas i Södertälje?

  I den här intervjun med Staffan Jonsson får vi ett tydligt svar på varför samtidskonsten troligen inte kommer att kunna visa längre i Södertälje. Det finns tillräckligt många platser man se konst på i Södertälje, så någon Konsthall kommer inte att behövas längre. Så kan man tolka det Staffan Jonsson berättar om i intervjun. Det pågår en kulturutredning och han skissar dessutom på en idé om hur konsthallen kommer att användas i framtiden.
  Men var finns hans visioner och tankar om en konsthalls betydelse i en stad av Södertäljes storlek.
  Inte alls. Jag har aldrig hört eller läst om kulturchefens tankar vad kultur ska vara bra för. Han administrerar bara det politikerna vill och säger. En kulturchef måste väl ändå ha några egna uppfattningar och inte vara en marionett. Det kan väl inte vara en motsättning mellan intressanta och spännande ideér, som en kulturchef bör framhålla. Jag ser inga, därför är risken stor att Södertäljes tidigare spjutspets, som kulturstad kommer att försvinna.
  Birger Svanteson