Tungt kulturhus mitt i stan

Stora torget och Tingshuset i Södertälje.

Bygg om Tingshuset vid Stora torget till ett kulturhus! Det menar en rad kulturaktiva och – intresserade i Södertälje i en insändare i måndagens LT 170227. Initiativtagare är Peder Edström i Enhörna.

Om ett par år flyttar Tingsrätten från sitt hus vid Stora torget i Södertälje till ett sprillans nytt tingshus invid nya polishuset. Tingshuset vid torget motsvarar inte längre de krav deras verksamhet ställer. Och vad det ska bli av det är inte bestämt. Det är stort och har massor av små rum och salar.

Peder Edström

”Huset mitt i byn”, kallar Peder Edström det.

– Det står redan där och något nytt kulturhus behöver således inte byggas, säger han.

– Stan växer åt Mälaren och KTH till, vilket förstärker läget mitt i smeten. Förhoppningsvis fylls huset med kvällsaktiviteter, vilket är allmänt trevligt och bidrar till att öka den upplevda säkerheten på stan. Med fler människor i rörelse i centrum på kvällarna bör affärerna kunna utöka sina öppettider.

Kulturskolan skulle kunna flytta in, menar han. Ungdomar och föräldrar skulle lättare ta sig dit och dessutom medverka till ett aktivt kvällstorg och till att fler tar sig genom stan under dagens alla timmar. Här skulle finnas replokaler för musikgrupper, scen och repetitionslokaler för numera husvilla Södertälje Teateramatörer, STA. Plats för föreningar och grupper.

Kanske skulle läget locka biografägare att etablera en riktig salong i Södertälje igen?

Inga stora ingrepp

Lunabiblioteket och konsthallen kan ligga kvar där de är nu, resonerar Peder vidare. Men det skulle gå att förbinda dem med Tingshuset med till exempel en gångbro.

Nämnas ska också att det tidigare polishuset, som ligger alldeles bakom Tingshuset är tänkt att bli studentbostäder. Att förse studenterna med kultur alldeles inpå knuten skulle kunna vara ett plus. Och så finns det redan en kulturmarkör i huset; klockspelet på taket som Kulturdelen har skrivit om tidigare (https://kulturdelen.nu/2011/ringaren-i-telge/).

Glöm Maren

Länge har det diskuterats ett nytt kulturhus vid Maren, på McDonalds-tomten.

– Glöm det, säger Peder. Det huset finns inte och det skulle troligen bli orimligt dyrt att bygga, om det alls skulle vara möjligt. NCC, ett av Sveriges största byggföretag lämnade tillbaka tomten de fått sig tilldelad, efter att ha undersökt möjligheterna.

– Marenplan är vacker, jovisst, men sank. Tingshusets läge är bättre om man på köpet vill ha mer liv i centrum.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

1 kommentar till “Tungt kulturhus mitt i stan”

  1. Hej, vill bara säga att Peder Edströms ide ang. Kulturhus, ”Huset mitt i byn” är ingen dum ide alls! Ett riktigt bra förslag faktiskt!