Idé med förhinder

I en insändare i LT den 27 februari kom Peder Edström i Enhörna och många av Södertäljes kulturaktörer med idén att göra Tingshuset till ett kulturhus när det töms om två år. Peder Edström har också utvecklat denna sin idé i Kulturdelen.nu.

Vad tror du om det, Anna Bohman Enmalm (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Södertälje?

– Grundinställningen från vår sida är naturligtvis att kulturen är viktig för stadskärnan. Det finns redan en arbetsgrupp som arbetar med att utveckla centrum, ”Södertälje City i samverkan”, med deltagare från kommunen, från Centrumföreningen och företagarna. Den stora medborgardialog, om hur kulturen kan stärka centrum, som ägde rum under Kringelfestivalen ligger på deras bord. De fick många svar från Södertäljebor och de håller  på att bearbeta. Hur ser behoven ut? Vad skulle man kunna realisera? Vi från KoF är förstås intresserade av att kulturen ska spela en viktig roll i centrum.

Kom tingshuset upp som något förslag i medborgardialogen?

– Det vet jag faktiskt inte.

Vad tycker du själv om förslaget?

– Tingshuset har en privat fastighetsägare. Och om de i stället vill bygga bostäder, jag har en vag aning om att jag har hört att det är så de har tänkt, så har vi inte så mycket att sätta mot. Man måste börja i den änden att se om det är möjligt.

Ska man inte börja med en vision?

– Jag tycker det är fantastiskt med alla goda idéer. Men så här brukar det inte gå till. Motorn brukar ju vara att man utgår från vilka behov som finns och sen undersöker man vilka lämpliga lokaler som kan användas för de behoven. Det är då man har störst chanser att lyckas få till nya kulturhus.

Insändaren du nämner räknade upp förslag på föreningar som man föreslog skulle kunna vara i tingshuset, men dom uppräknade verksamheterna är ju i processer där dom är på väg in i andra lokaler som också ligger i centrala Södertälje.

Tingshuset som kulturhus skulle hjälpa till att göra centrum levande, menar insändaren. Det är ju det många instanser inom kommunen säger sig vilja. Är inte det bra?

– Jovisst, den frågan arbetar ”Södertälje City i samverkan” redan med, som jag nämnt. Ett levande centrum, det vill vi alla ha. Men att bara komma med en idé räcker inte, det behöver vara mer konkret än så om man ska nå framgång.

Vi har däremot två väldigt konkreta projekt på gång just nu. Grafikens hus som har behov av lokal och hoppas kunna bygga om gjuteriet. Och STA som förlorade Sagateatern och behöver någonstans att vara. De hoppas kunna flytta i Annexet (Orionkullen, red anm) och vi ska försöka hjälpa dem så det blir möjligt. På så sätt blir det två nya kulturhus och om du frågar mig, så ligger de också mitt i stan. De tror jag kommer ge ett väldigt lyft till centrum. Det är alltså behoven som man behöver utgå ifrån. Sen är det viktigt att tidigt ha en plan för finansieringen också, vem har man tänkt ska betala?

Så insändarens förslag är inget att bry sig om?

– Jo. Absolut. Idéer kan man alltid komma med. Men Tingshuset är som sagt en privatägd fastighet. Det måste finnas en vilja från ägaren att upplåta huset till kultur, det är grunden.

Det måste väl finnas en vilja från politikerna också att utreda möjligheten?

– Man kan ha spännande idéer. Det är positivt att folk engagerar sig och att de brinner för kultur. Men man behöver vara mycket mer konkret. Och det måste finnas en möjlig genomförbarhet om man ska börja utreda, det kostar nämligen också.

Ett kulturhus i Tingshuset? Vad skulle vi fylla ett sådant med? Och vem ska betala? Finns det tillräckligt många föreningar som har behov av dessa lokaler? Vad jag förstår är det främst kontorslokaler i huset, är det sådana lokaler föreningarna behöver? Och har föreningarna finansiering så det räcker? Eller menar man att kommunen ska flytta någon verksamhet hit? Vill kommunens verksamheter det?

Så du gillar inte idén?

– Jag tycker det är bra att alla idéer kommer upp på bordet. Det viktigaste för oss är att kulturen får en viktig roll i centrum. Vi vill ha ett folkrikt centrum även efter stängningsdags. Men exakt vilket hus som ska användas tror jag är fel ände att börja i om man ska nå framgång på bästa sätt.

Men du själv, skulle du högst personligen tycka att det vore bra att Tingshuset blev ett kulturhus?

– Spontant skulle jag vilja säga: Ja, det skulle kunna vara intressant om det gick att förverkliga. Men jag behöver veta mer om både behoven och möjligheterna, eller inte, i just den byggnaden. Södertälje är en kulturstad och ska fortsätta vara det, det kämpar jag för på alla sätt jag kan.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

 

 

 

 

 

 

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

3 Kommentarer till “Idé med förhinder”

 1. Ingrid Sjökvist skriver:

  Här på kulturdelen.nu är alla idéer välkomna, oavsett hur de är formulerade och alldeles oavsett om skribenten på eget bevåg har utrett ärendet tillräckligt väl för att veta om det är realiserbart. Vi värnar visionerna!

 2. ninne olsson skriver:

  Jag vill nämna tre städer som gett kulturlivet en central plats i centrum:
  Helsingborg, som lät bygga Dunkers kulturhus på gamla Salutorget och band samman det med Konserthuset och Stadsteatern.
  Göteborg, som har Stadsteatern, Konserthuset, Konstmuséet och Musik- och teaterhögskolan på samlad plats vid Götaplatsen.
  Stockholm, som har Kulturhuset/Stadsteatern vid Sergels Torg, med promenadavstånd till Operan, Konserthuset och Dramaten.

  Det är en genial idé med ett Kulturhus vid torget i Södertälje!

 3. Margareta Lithén Margareta Lithén skriver:

  Visst har kommunen att sätta emot. Kvarteret måste vara planlagt för kontor, eftersom det är så nu, så kommunen måste besluta om en planändring om där ska byggas bostäder.

  Många föreningar behöver plats. T ex är det ont om replokaler för musiker. Även mötesplatser och rum för mindre program av olika slag.

  Biblioteket som är en naturlig mötesplats och också används så, har på tok för små ytor. Titta t ex in på på Träna svenska i överbefolkade små studierum – studierum, som förresten är för få. Många behöver plats för stuiero i en trångbodd stad.
  Bygg ihop biblioteket med Nya Rådhuset och låt det växa, som jag föreslog vid kulturplansmötet i våras! Vi behöver mötesplatser för alla generationer och bakgrunder, mötesplatser som är öppna kvällstid så att centrum får leva på många olika sätt även då.