Kategoriarkiv för ‘Kulturpolitik’ rss

 • Renässans för skolbiblioteken

  En gång i tiden hade Södertälje rätt gott om skolbibliotek. Men ett efter ett har hamnat i malpåse, ett efter ett har fått sina anslag beskurna eller helt indragna. Ett skäl till det är kommunaliseringen av skolorna, och den reform kring mål- och resultatstyrning i skolan som följde.

 • Sköter om våra kulturhus

  Anders Lindgren visar Gotlands kalk som användes vid renoveringen av Annexet på Orionkullen.
  I Södertälje finns många gamla kulturhistoriskt intressanta hus, en del K-märkta. Ett tjugotal av dem ägs av Telge Fastigheter.

 • Gjuteriet igen

  – Det här går att renovera.

  Det säger Anders Lindgren, förvaltare hos Telge Fastigheter, med ansvar för bland annat gamla gjuteriet, medan han lotsar oss runt bland bråte och skräp.

 • STA ut från Sagateatern

  Södertälje Teateramatörer, har hållit till på Sagateatern vid Maren i 32 år. Men i augusti nästa år står de utan egen scen.

 • Grafikens hus till Södertälje

  Om kultur- och fritidschefen Staffan Jonsson får som han vill kommer Grafikens hus i Mariefred att flytta till Södertälje. Dialog om detta förs just nu.

 • DEBATT: Vad vill vi ha Orionkullen till?

  Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstått vad protesterna mot nybygget på Västra Kanalgatan/Köpmangatan gäller. Det har framgått av debatten att många är emot ett bygge här överhuvudtaget, men att många andra är emot ett sju våningar högt hus på denna plats.

 • Nya bidragsregler för studieförbunden

  I flera år har det funnits en politisk debatt kring fördelningen av det kommunala bidrag studieförbunden får. Många har tyckt att ABF, genom sin storlek, har gynnats av bidragssystemet. I slutet av förra året ändrades det. Det har blivit enklare att hantera samtidigt som det har gjort det svårare för förbunden att anordna stora kulturevenemang.

 • Med stort inflytande på kulturlivet

  Vi träffar ombudsman Susanne Söderling, en doldis med stort inflytande. Det är hon som ansvarar för hela verksamheten i ABF Södertälje-Nykvarn, sedan ett par år tillbaka; studiecirklar och kulturprogram, personal och ekonomi. I en av landets största ABF-avdelningar, i det största studieförbundet i Södertälje-Nykvarn, större än de övriga tillsammans.

 • Buller om bättre dialog

  Svart på vitt Mer dialog och kommunikation, lovade Håkan Buller (S), ordföranden i stadsbyggnadsnämnden när bygget på Orionkullen diskuterades i Gamla flickskolan för några veckor sedan. Nu finns hans löfte i ett protokollfört nämndärende, för hur nästa bygge ska förankras, nämligen McDonalds-tomten. Men redan vid nämnda nämndmöte var hela planärendet stängt för allmänheten. Möjligen för[…..]

 • Orionkullen klubbad

  Vid sitt sammanträde i fredags klubbade Kommunstyrelsen igenom förslaget från stadsbyggnadsnämnden om bygget på Orionkullen, efter lång debatt.

annonser