Om oss

Kulturdelen i Södertälje

Kulturdelen i Södertälje drivs och ägs av Ponton Media, organisationsnummer 769600-0079. En ekonomisk förening med fotografer, journalister, webdesigner, grafisk formgivare, tecknare/illustratör med flera. Kulturdelen i Södertälje är ett tills vidare helt ideellt projekt. Vi är politiskt obundna och har ingen koppling vare sig till Södertälje kommun eller några andra intressenter.

Kulturdelen i Södertälje har  utgivningsbevis som ger grundlagsskydd för en webbplats. Samma skydd för yttrandefriheten gäller för webtidningar med utgivningsbevis som för den tryckta tidningen, TV och radio.

Att en publicering på nätet har grundlagsskydd innebär att den omfattas av reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskydd innebär bl.a. att:

• Myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publiceringen (censurförbud) vilket bl.a. innebär att personuppgiftslagen inte gäller.

• Det är utgivaren som ansvarar för det som publiceras.

• Meddelare har rätt att vara anonyma, myndigheter får inte efterforska deras namn samt att personer som är verksamma på redaktionen inte får avslöja meddelarens identitet.

En förutsättning för att grundlagsskyddet för databaser ska gälla är att ingen annan än den som driver verksamheten ska kunna ändra innehållet på webbplatsen. Det betyder att s.k. omodererade tjänster såsom diskussionsforum, artikelkommentarer, chats och annonser där användarna kan lägga in meddelanden utan att de först granskas av den som driver verksamheten, inte är tilllåtna.

Personuppgiftslagen (PuL) gäller inte för databaser som har utgivningsbevis om tilllämpningen av PuL strider mot yttrandefrihetsskyddet som stadgas i yttrandefrihetsgrundlagen. Datainspektionen är därmed i princip förhindrad att ingripa mot publicering på en databas med utgivningsbevis. Ansvar för ett offentliggörande av kränkande uppgifter om en person i en databas kan i stället göras gällande enligt reglerna om förtal som utgör ett av de s.k. yttrandefrihetsbrotten.

I samtliga fall då en verksamhet omfattas av skyddet i yttrandefrihetsgrundlagen är man skyldig att anmäla utgivare till Radio- och TV-verket. En utgivare skall vara myndig, inte försatt i konkurs, inte ha förvaltare, ha sin hemvist i Sverige och vara den som har det avgörande beslutet över vad som ska publiceras. Att vara utgivare innebär att man påtar sig ett mycket stort rättsligt ansvar, inte bara för vad man själv publicerar utan för allt som andra publicerar i databasen.

Källa: http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/Internet/Utgivningsbevis/

Lämna en kommentar

annonser